Ninkii Soo Islaamay 11 Milyan Oo Qof Waari Mayside War Hakaa Hadho U Shaqayso Diintaada Wanaagsan Oo dadka gaadhsii aad Ku badbaadid Aakhiro

,sh yamani2