Maalikta Alle Siday U Dhintaan Dhagayso –Aduunyada nafwaliba Mawdka way Dhadhaminaysaa .Waad ooyi Doontaa hadaad Dhagaysato Video Gan Gaadhsii dadkana

,lllll