40 Arimood oo Janada Allah Lagu Galo Maansha Allah Waa Muhiim Baro Oo Ku Dadaala Sh Ahmed Nuur Xaafiduhullaah

Waxsansheeg Newssh ahmed nuur jano